Modeli usluga

Modeli usluga

Laboratorija „3D Impuls“ uvodi nove digitalne tehnologije, sa kojima većina korisnika nije dovoljno upoznata. Iz tog razloga smatramo da se puni potencijal novih tehnologija može iskoristiti samo uz blisku saradnju sa korisnicima. Sa druge strane, nove tehnologije su uvedene da bi se procesi modeliranja i proizvodnje ubrzali, pa saradnja između Laboratorije „3D Impuls“ i korisnika usluga mora biti efikasna. Sa tim ciljem razvili smo procedure za pružanje usluga Laboratorije „3D Impuls“ koji se zasniva na savremenim komunikacionim sredstvima i permanentnoj edukaciji korisnika.

urednik Sre, 14/08/2013 - 12:37

Vodič kroz usluge

Vodič kroz usluge

Usluge Laboratorije „3D Impuls“ se na najbrži način mogu dobiti poštovanjem sledeće procedure:

Opis potrebeOpis potrebe

U ovom koraku naručilac usluge u telefonskom razgovoru ili elektronskom poštom opisuju potrebu koju želi da zadovolji uslugom Laboratorije, čime se omogućava da stručnim savetom saradnici Laboratorije predlože najpogodniji tehnički postupak za zadovoljenje te potrebe.

Zahtev za usluguZahtev za uslugu

Kada se odredi usluga koju Laboratorija treba da izvrši, naručilac elektronskom poštom ili faksom šalje zahtev za ponudu. Zahtev treba da sadrži ime naručioca, njegovu poštansku adresu, broj kontakt telefona i kontakt adresu elektronske pošte. Ukoliko se zahteva izrada proizvoda SLS tehnologijom, uz zahtev je potrebno dostaviti i 3D model proizvoda postupkom opisanim na stranici „Prenos modela“, kao i opis specifičnih zahteva vezanih za proizvodnju modela, ukoliko oni postoje.

Obrada modelaObrada modela

Nakon prijema modela vrši se provera pogodnosti proizvoda za izradu putem SLS tehnologije.

U prvom koraku se razmatraju geometrijske karakteristike proizvoda, jer postojeće SLS tehnologije nameću neka ograničenja po pitanju gabarita, debljine zidova i oblika površina. Ukoliko je proizvod veći od raspoloživog radnog prostora mašine, a funkcionalnost proizvoda to dozvoljava, moguće je proizvod izraditi iz delova koji se naknadno spajaju lepljenjem.

U drugom koraku se vrši analiza dostavljenog modela i otkrivaju greške u modelu koje se mogu javiti usled loše projektovanog dela ili usled pretvaranja modela u formate za razmenu podataka. Ukoliko se greške otkriju, ispravku grešaka treba da izvrši naručilac delova, ali je, u zavisnosti od tipa greške, moguće zahtevati i uslugu otklanjanja grešaka od Laboratorije.

Faza obrade modela je faza u kojoj se obavljam intenzivna komunikacija između saradnika Laboratorije i projektanata proizvoda.

PonudaPonuda

Kada se razvije konačni model proizvoda koji će biti napravljen SLS tehnolgijom, Laboratorija formira i šalje ponudu koja sadrži opis usluge, cenu usluge, uslove plaćanje, rok isporuke i način isporuke. Cena usluge zavisi od količine utrošenog materijala i vremena potrebnog za proizvodnju. S obzirom da utrošak materijala ima svoju stalnu i promenljivu komponentu, na cenu utiču i raspored delova proizvoda u zapremini, kao i ispunjenost radne zapremine mašine, a ta dva faktora se mogu značajno popraviti ako se istovremeno veći broj proizvoda. Iz tih razloga cena može zavisiti i od roka potrebnog za izradu.

Izrada i kontrolaIzrada i kontrola

Ukoliko se ponuda prihvati, proizvodnja počinje nakon plaćanja avansnog dela cene.

Nakon izrade delova, vrši se dodatna termička ili mehanička obrada i kontrola dimenzija trodimenzionalnim skeniranjem, o čemu se sastavlja odgovarajući izveštaj.

IsporukaIsporuka

Proizvodi se preuzimaju u prostorijama Laboratorije „3D Impuls“, ali je moguće dogovoriti i drugačiju isporuku uz dogovor između naručioca usluga i Laboratorije.

urednik Sre, 14/08/2013 - 12:39

Prenos modela

Prenos modela

Da bi smo pristupili izradi proizvoda, potrebno je da njihove 3D modele dostavite u elektronskom obliku u standardnim formatima za razmenu podataka u CAD softverskim paketima (*.step, *.iges, *.x_t, *.x_b, *.stl). Molimo Vas da obratite pažnju da je *.stl format najčešće izuzetno velik (i do nekoliko stotina MB) pa prenos ovih podataka može da traje veoma dugo.

Ostali formati u kojima možete da pošaljete Vaše modele su:

  • SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm),
  • Catia (*.catprt, *.catasm).

Vaše modele možete nam dostaviti na sledeće načine:

  1. Putem elektronske pošte na adresu: impuls@mfkv.kg.ac.rs. Molimo Vas da uzmete u obzir da je maksimalna dozvoljena veličina modela koja se može poslati do 8 MB
     
  2. Postavljanjem Vaših fajlova na naš server putem sledećeg linka http://www.mfkv.kg.ac.rs/impuls/upload.php
     
  3. Postavljanjem Vaših modela na Vašem internet portalu. U ovom slučaju je potrebno da nam dostavite sve neophodne podatke da bi smo pristupili Vašim modelima.
urednik Sre, 14/08/2013 - 12:40