Digitalizacija objekata

Trodimenzionalno skeniranje predstavlja najbrži način da se oblik nekog predmeta predstavi u računaru. Bilo da se radi o:

  • Arhiviranju (proizvodi, spomenici kulture, arhitektura, medicina, stomatologija...),
  • Pripremi za projektovanje i razvoj proizvoda ili
  • Predstavljanje pomoću računara radi vizuelnih animacijla ili virtualnog sklapanja

Laboratorija „3D Impuls“ omogućava da se optičkim skeniranjem dobiju kompjuterski modeli trodimenzionalnih objekata.

Digitalizacija objekata
                                              Fig.3.2.1.1