EOS CobaltChrome MP1- za biomedicinske implantate i za korišćenje na visokim nemperaturama

Tip materijalaMP1

Legura cobalt-chrome-molybdenum
UNS R31538, ASTM F75
 
Osobine

  • Visoke jačine i otpornosti na visoke temperature i koroziju
  • Mehaničke osobine se poboljšavaju sa zagrevanjem do 500-600 °C
  • Hemijski sastav kao kod UNS R31538 ili visokougljenične legure CoCrMo
  • Mali sadržaj nikla (< 0.1 %).
  • Ispunjava mehaničke i hemijske specifikacije po ISO 5832-4 i ASTM F75 za livenje  CoCrMo implantata

MP1
Primena

  • Inženjerske aplikacije na visokim temperaturama, npr.  turbine,
  • Implantati u stomatologiji i medicini