O nama

Laboratorija „3D Impuls“ je naučnoistraživačka jedinica Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu koja se bavi primenom digitalnih tehnologija za razvoj novih proizvoda.

Laboratorija je osnovana u okviru projekta „Upravljanje inovacijama za nove proizvode“ (eng. „Innovation Management for New Products“), poznatog pod akronimom „IMPuls“, koji su finansirali Evropska Komisija (sa iznosom od 966.624 EUR), Grad Kraljevo (sa iznosom od 3.500.000 dinara) i Grad Čačak (sa iznosom od 3.000.000 dinara). Projekat su u periodu 2011-2013 realizovali:

Rezultate projekta „IMPuls“ nadgradila su dva projekta koje je podržao USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (vrednosti 38.000$ i 5.000$) kojima su podignuti kapaciteti Laboratorije za promociju i permanentno obrazovanje u oblasti digitalnih tehnologija za razvoj proizvoda.

Misija

Laboratorija „3D Impuls“ stimuliše inovativnost i podiže konkurentnost privrede svog okruženja promocijom i primenom digitalnih tehnologija za razvoj novih proizvoda.

Vizija

Laboratorija „3D Impuls“ sarađuje sa privredom realizujući mnoštvo malih projekata kojima pomaže stalni razvoj novih i unapređenje postojećih proizvoda. Laboratorija predstavlja centar koji pruža zajedničke obrazovne, konsultantske i razvojne usluge preduzećima koja pojedinačno ne bi mogla sebi da priušte primenu savremenih tehničkih dostignuća.

O nama

O nama